FlexSamen, een
uitzendbureau met
maatschappelijke impact